K čemu se používá tryskání?

Tryskání je postup, kdy se vypouštěním proudu vody společně s malými částečkami dá docílit určitého broušení materiálu. Každý jistě již zažil starý moc, který po stovce let svého fungování vypadal trochu zašle. Kameny, které nesly jeho klenbu, měly spíše černou než šedivou barvu a všude byly vidět usazeniny a prach. Poté nastoupila firma, která pískováním neboli tryskáním docílila podstatného zlepšení stavu.

Tento postup vynalezl americký dělník, když v druhé polovině předminulého století aplikoval tento postup na broušení kovu. S objevím této metody se však dostavily i problémy. Malé částečky, které se uvolňovaly při práci mohl kdokoliv vdechnout a často se to dělníkům stávalo i osudným. Docházelo velmi často k nevratným a zásadním poškozením plic. V dnešní době jsou však postupy dostatečně pokročilé a jakékoliv poškození zdraví dělníků pracujících v tomto prostředí, nehrozí.

Jako látka, která proudí na povrch společně s vodou, je nejčastěji používán písek. Z tohoto důvodu se tento postup nazývá také pískování. Je možné se však setkat s různými obměnami. Jednou je například využití rozemletých pecek. Používají se například mandle, jak uvádí i internetová encyklopedie.

Čištění a omlazování fasád tryskáním

Díky aplikaci těchto postupů, jak ukazuje na svém webu odborník na tuto oblast ARS, je možné dosáhnout odstranění veškerých nečistot a stará zašlá fasáda okamžitě vypadá lépe. Toto čištění pomáhá obzvláště domům ve velkých městech, které jsou těmto vlivům vystaveny více. Takovéto čištění fasády je nutné provádět pravidelně a profesionálně. Jinak může dojít také k nechtěnému poškození fasády.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Post comment