atex11

Průmyslové váhy do různých druhů provozů

Prakticky všechny průmyslové provozy potřebují ke své činnosti vážící systémy. Ty jsou rozděleny nejen podle druhu provozu, ale i podle daného prostředí.

Průmyslové váhy do všech druhů provozů

V provozovnách, kde je zapotřebí znát hmotnost zboží nebo výrobků, se používají průmyslové váhy. Ty mohou být různého typu. Podle charakteru produktů i podle požadavků na přesnost měření. Jako průmyslové váhy jsou označovány váhy mnoha typů a rozsahu váživosti.

 • Mezi průmyslové váhy patří také ty, které s využívají ve skladových nebo obchodních provozech.
 • Mohou sem patřit také poštovní váhy.

Váhy do výbušného prostředí

Průmyslové váhy mohou mít celou řadu podob. Konstrukčně jsou řešeny také s ohledem na prostředí, ve kterém budou využívány. Jednou z možností jsou také váhy do výbušného prostředí, které musejí vynikat vysokou odolností. Jsou proto vyrobeny z materiálů, které nepodléhají zkáze ani v náročných podmínkách. Materiálem na jejich výrobu je především nerez.

 • Váhy do výbušného prostředí mohou být
 • stolní váhy
 • podlahové váhy
 • paletové vozíky se zabudovaným vážícím systémem
 • jeřábové váhy

Servis vah

Pravidelný servis vah je pro jejich bezproblémový chod a také pro zaručení přesnosti vážení nezbytný.

 • V rámci servisu jsou poskytovány služby, ke kterým patří
 • analýza situace vážního hospodářství vaší firmy
 • návrh a zpracování nabídky v několika stupních v závislosti na výši nutné investice
 • zpracování projektové dokumentace

Nabízíme i další služby, které pomohou zajistit pohodový chod vaší společnosti. Patří k nim napojení vah do PC neb PLC, tvorba software na zakázku či úprava odladěného software na vaše podmínky. Naše společnost se pochopitelně zabývá také kompletní montáží i demontáží všech druhů vah i kalibrací vah s možností vystavit kalibrační list cejchováním vah dle platných norem. Úřední ověření vah (cejchování) provádíme ve spolupráci s ČMI.

 • Nabízíme také pronájem závaží včetně dopravy a nakládky.

Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Post comment