Korporátní dluhopisy – zajímavá forma investování

Korporátní dluhopisy, též někdy nazývané podnikové dluhopisy, se řadí mezi zajímavou formu investování. A to nejen díky zajímavým výnosům, které investování do korporátních dluhopisů přináší. Hledáte-li vhodnou formu investování, která by zhodnotila vaše finance, pak jste na správné cestě. Korporátní dluhopisy mohou vaše úspory významně zhodnotit. Zjistěte, jaké jsou hlavní výhody a jak minimalizovat rizika investování.

Přednosti korporátních dluhopisů

Hlavní výhodou korporátních dluhopisů je především zmiňovaný výnos vložené investice, který byste těžko hledali u jiných forem investování. Mezi další přednosti pak patří přijatelná míra rizika, kterou lze předem snadno ověřit přes historii a hospodářské výsledky konkrétní firmy. Tudíž se může jednat o efektivní a bezpečnou formu investice. A k čemu peníze firmě vlastně slouží? Investované peníze slouží k rozvoji firmy, na nákup nové technologie a zvýšení konkurenceschopnosti nebo vlivu v zahraničí, z čehož logicky plynou pro firmu vyšší tržby, zisk a samozřejmě stabilita.

Jak ověřit rizikovost?

Není pochyb o tom, že každé investování se sebou přináší riziko. Rizikem korporátních dluhopisů, tak jako každé jiné investice, je možnost, že byste mohli přijít o vaše investované peníze. Avšak na rozdíl od mnohých druhů investování se vydávání korporátních dluhopisů řídí řadou pravidel, tudíž si můžete předem ověřit, zda se investice do dané společnosti vyplatí. K dispozici vám musí dát společnost k nahlédnutí veškeré hospodářské výsledky společnosti. Podle těchto informací hned vidíte, jak si společnost vede. Většinou je vhodné investovat do prověřených společností, které jsou na trhu již několik let a mají uspokojivé hospodářské výsledky a zajímavé projekty.

Kde investovat?

Výběr vhodné společnosti bude asi nejtěžší fází při investování do korporátních dluhopisů. Chcete-li investičně podpořit zajímavé projekty, pak zvolte společnost EMTC – Czech a.s., která je na trhu již od roku 2003. Jde o stabilní společnost s transparentní historií a hospodářskými výsledky, které máte k dispozici přímo na jejich webových stránkách v sekci pro investory. Společnost EMTC – Czech a.s. stojí za vzdělávací aplikací Lipa Land a pracovním portálem Airjobs. Veškeré potřebné informace najdete na jejich webových stránkách.


Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt ze dne 26. 2. 2019 schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 5. 3. 2019, , č.j. 2019/025137/CNB/570, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2019, ve znění jeho dodatku č. 1 schváleným Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 30. 4. 2019, které nabylo právní moci dne 3.5. 2019, jenž je zveřejněn byl uveřejněn na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné jej získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Palmovka Open Park IV, Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 v přízemí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Post comment